Sposoby płatności

  1. Operator systemu dostarcza technologię, dzięki której Sprzedawca oferuje Klientom różne formy płatności za złożone Zamówienia.
  2. Zapłata ceny Zamówienia nastąpić może:
  • przelewem elektronicznym za pośrednictwem internetowego konta bankowego Klienta na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę w wiadomości elektronicznej wysłanej na pocztę elektroniczną Klienta bądź;
  • z wykorzystaniem płatności online za pośrednictwem strony payu.pl prowadzonej przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu;
  • kartą płatniczą u Dostawcy przy odbiorze Zamówienia (Dostawca wyda Klientowi zamówione Towary po dokonaniu płatności);
  • gotówką przy odbiorze Zamówienia (Usługodawca wyda Klientowi zamówione Towary po dokonaniu płatności).
  1. Zapłatę ceny uznaje się za dokonaną z chwilą jej zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy lub w systemie płatności PayU bądź po dokonaniu płatności kartą płatniczą w sklepie Usługodawcy lub u Usługodawcy przy odbiorze Zamówienia, z zastrzeżeniem akceptacji transakcji w przypadku płatności kartą płatniczą.
  2.  W przypadku zakończenia płatności niepowodzeniem, Zamówienie nie zostanie przekazane do Sprzedawcy, a klient będzie miał możliwość ponowienia Zamówienia. W sytuacji, gdy Sprzedawca odrzuci Zamówienie opłacone online, Operator systemu na żądanie Sprzedawcy, dokona zwrotu zapłaconych środków na konto Klienta. Zwrot na konto Klienta nastąpi w przeciągu 72h od momentu wystąpienia żądania zwrotu, co w przypadku odrzucenia Zamówienia przez Sprzedawcę odbywa się automatycznie.
  3. Sprzedawca wystawi Klientowi stosowny dokument (paragon/faktura) za dokonane Zamówienie.